Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 51 – 2018

- Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Tên báo hiệu: Đèn hướng số “26A”, “32A” ; Đăng tiêu số “59”.

Căn cứ Văn bản số 92/CTCPXDCTHHMN ngày 25/12/2018 của Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền Nam và Công ty TNHH sản xuất VLXD Công Nghệ Mới về việc hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt đăng tiêu thuộc công trình Nâng cấp hệ thống BHHH luồng Soài Rạp; Báo cáo tọa độ số 1730A/BCP-XNKSHHMN ngày 24/12/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, với những đặc tính nhận biết như sau:

 1. Đèn hướng số “26A”
 • Vị trí: Phía trái luồng hàng hải Soài Rạp;

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “26A” 10°26’49,8”N 106°45’02,2”E 10°26’46,1”N 106°45’08,7”E
 • Báo hiệu thị giác:
 • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Cột tròn;
 • Màu sắc: Khoang “đỏ – trắng” xen kẽ;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “26A”, màu trắng.
 • Chiều cao toàn bộ thân tiêu so với số “0” Hải đồ: 22,65m;
 • Chiều cao tâm sáng so với số “0” Hải đồ: 23,65m;
 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: 03 màu “Đỏ – Trắng -Xanh”, chớp dài, chu kỳ 10,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 7,0 hải lý;
 • Tác dụng: Định hướng ra, chỉ dẫn tim tuyến cho đoạn luồng từ khu vực phao số “44” đến phao số “32” (Hướng luồng: 354°39’31” – 174°39’31”);
  • Báo hiệu vô tuyến (Báo hiệu đăng tiêu Racon hàng hải):
 • Vị trí lắp đặt: Đèn hướng số “26A”;

- Dải tần hoạt động: 9.300 MHz-9.500 MHz;

- Mã tín hiệu nhận dạng: Morse C  (___ _ ___ _ ) ;

- Chu kỳ hoạt động: 20sON + 20sOFF = 40s;

- Thời gian hoạt động của Racon là 24 giờ/ngày;

 • Tầm hiệu lực 17 hải lý với Radar có công suất phát 10Kw, chiều cao ăn ten radar 10m.
 1. Đèn hướng số “32A”
 • Vị trí: Phía trái luồng hàng hải Soài Rạp;
 • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “32A” 10°29’54,5”N 106°43’21,0”E 10°29’50,9”N 106°43’27,5”E
 • Báo hiệu thị giác:
 • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Cột tròn;
 • Màu sắc: Khoang “đỏ – trắng” xen kẽ;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “32A”, màu trắng.
 • Chiều cao toàn bộ thân tiêu so với số “0” Hải đồ: 22,65m;
 • Chiều cao tâm sáng so với số “0” Hải đồ: 23,65m;
 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: 03 màu “Đỏ – Trắng -Xanh”, chớp dài, chu kỳ 10,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 16,0 hải lý;
 • Tác dụng: Định hướng vào, chỉ dẫn tim tuyến cho đoạn luồng từ khu vực cặp phao số “7”, “8” đến cặp phao số “25”, “26” (Hướng luồng: 318°9’36” – 138°9’36”);
  • Báo hiệu vô tuyến (Báo hiệu đăng tiêu Racon hàng hải):
 • Vị trí lắp đặt: Đèn hướng số “32A”;

- Dải tần hoạt động: 9.300 MHz-9.500 MHz;

- Mã tín hiệu nhận dạng: Morse B (___ _ _ _);

- Chu kỳ hoạt động: 20sON + 20sOFF = 40s;

- Thời gian hoạt động của Racon là 24 giờ/ngày;

 – Tầm hiệu lực 17 hải lý với Radar có công suất phát 10Kw, chiều cao ăn ten radar 10m.

 1. Đăng tiêu số “59”
 • Vị trí: Đặt phía phải luồng hàng hải Soài Rạp;

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “59” 10°37’17,7”N 106°46’18,5”E 10°37’14,0”N 106°46’25,0”E
 • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Cột tròn;
 • Màu sắc: khoang “xanh lục – trắng” xen kẽ;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “59”, màu trắng;
 • Tác dụng: báo hiệu giới hạn luồng về phía phải (vị trí rạch Bà Hớn), tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
 • Chiều cao toàn bộ thân tiêu so với số “0” Hải đồ: 12,15m;
 • Chiều cao tâm sáng so với số “0” Hải đồ: 13,15m;
 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,2 hải lý;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “37A”, “39A”, “44A” thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

Về việc điều chỉnh mặt bằng tuyến luồng sông Dinh và thay đổi đặc tính, chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng sông Dinh

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà