Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

CTH – TG – 03 – 2018

 • Vùng biển:     Thành phố Cần Thơ
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:     “N1”, “N2”, “N3”, “N4”

Căn cứ Đơn đề nghị số 1512/ĐĐN-KT ngày 11/09/2018 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 về việc thông báo hàng hải thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“N1” 10°15’16,19”N 105°33’31,48”E 10°15’12,60”N 105°33’38,00”E
“N2” 10°15’06,03”N 105°33’30,48”E 10°15’02,43”N 105°33’36,99”E
“N3” 10°15’53,91”N 105°32’52,28”E 10°15’50,30”N 105°32’58,80”E
“N4” 10°15’44,50”N 105°32’56,89”E 10°15’40,90”N 105°33’03,40”E
 • Tác dụng: Báo hiệu công trình đang thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ N1”, “N2”, “N3”, “N4” , màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên nhánh cù lao Thốt Nốt đoạn luồng Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 11-2/11 ngoài khơi vùng biển Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng đón trả hoa tiêu – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP1, BP2 và BP3 của Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn M.E.G.A