Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY  BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 101/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5  năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

TVH – 11-2019

Vùng biển: Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “NV1”, “NV2″.

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CVHHCT ngày 10/5/2019 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ ;

Căn cứ các Văn bản số 383/CTBĐATHHTNB-KT ngày 12/5/2019 về việc thiết lập hoàn thành phao BHHH chuyên dùng “NV2″ thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; số 391/CTBĐATHHTNB-KT ngày 13/5/2019 về việc thiết lập hoàn thành phao BHHH chuyên dùng “NV1″ thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ; Báo cáo tọa độ số 13.05.1/QMC-2013 ngày 13/5/2019 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “NV1” và “NV2″ với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: trên đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố thuộc luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tại vị trí như sau:

+ Phao “NV1”: Nằm bên phải biên luồng hàng hải, hạ lưu đăng tiêu BHHH số “23” – 850 mét, đối diện Bãi đổ đất Long Khánh.

+ Phao “NV2”: Nằm bên phải biên luồng hàng hải, hạ lưu đăng tiêu BHHH số “37” – 210 mét, thượng lưu bến phà Láng Sắt.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“NV1” 09037’48,6”N 106025’25,4”E 09037’44,9”N 106025’31,8”E
“NV2” 09036’58,3”N 106018’18,9”E 09036’54,7”N 106018’25,3”E

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công nạo vét duy tu, đánh dấu 02 đầu phạm vi khu vực thi công chính .

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp lưới;

- Màu sắc:               Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “NV1”, “NV2″ màu đỏ trên nền vàng;

Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớm nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

Tầm hiệu lực:          2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố thuộc luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu khi đi qua khu vực thi công nạo vét duy tu đã được đánh dấu bằng các báo hiệu trên tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết trên hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông báo hàng hải này thay thế Thông báo hàng hải số 98/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/5/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”)

Về độ sâu khu nước cầu cảng xăng dầu Petec Cái Mép trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông