Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM – 33- 2012

Vùng biển:            Tp. Hồ Chí Minh

Tên luồng:            Soài Rạp – Hiệp Phước

Tên báo hiệu:       Tiêu số “59”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ WGS-84

Tọa độ VN-2000

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“59”

100 37’13,7” N

1060 46’24,6” E

100 37’17,3” N

1060 46’18”2 E

Căn cứ báo cáo sự cố của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ ngày 02/9/2012.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tiêu báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước chấm dứt hoạt động từ ngày 04/9/2012

Những thông báo khác

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Bảy Cạnh