Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014.

HCM – 69 – 2014

- Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:   Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: Các đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014, bao gồm:

+ Từ hạ lưu phao số “65” – 100m đến thượng lưu phao số “67” + 20m.

+ Từ hạ lưu phao số “73” – 1100m đến thượng lưu phao số “73” + 720m.

+ Từ hạ lưu phao số “70” – 240m đến hạ lưu phao số “70” – 530m.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014 thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau: Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.

(Theo bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu ĐCHP-1412_01 đến ĐCHP-1412_03, tỷ lệ 1/2000 tháng 12/2014)

Ghi chú:

Tham khảo Thông báo hàng hải số 207/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 18/12/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp