Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

KGG – 09 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Hà Tiên.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 849/BC-XNKSHHMN ngày 15/8/2017 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ HT_1708_01 đến HT_1708_11 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8 năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Hà Tiên có chiều dài 11,6km, chiều rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 2,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Hà Tiên đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

Độ sâu các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai