Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau

CMU – TG – 01- 2020

 • Vùng biển: Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu:      Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”

Căn cứ Đơn đề nghị số 37/KCM-KT ngày 10/01/2020 của Công ty Khí Cà Mau về việc thông báo hàng hải thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Cà Mau;

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KCM-01 09°12’15,0”N 104°44’30,7”E 09°12’11,4”N 104°44’37,2”E
KCM-02 09°12’50,2” N 104°44’17,6”E 09°12’46,6”N 104°44’24,0”E
KCM-03 09°12’57,9”N 104°46’17,3”E 09°12’54,2”N 104°46’23,8”E
KCM-04 09°13’24,6” N 104°46’07,5”E 09°13’20,9”N 104°46’13,9”E
KCM-05 09°13’36,0”N 104°48’05,4”E 09°13’32,4”N 104°48’11,9”E
KCM-06 09°13’36,0”N 104°48’05,4”E 09°13’58,6”N 104°48’02,5”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực đường ống khí PM3 đoạn gần bờ – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ :“KCM-01”, “KCM-02”, “KCM-03”, “KCM-04”, “KCM-05”, “KCM-06”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 20,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Cà Mau, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải hải,giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng tổng hợp Thị Vải của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP101 đến KP106.515 thuộc đường ống dẫn khí BH-LH năm 2020

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl