Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: dải đá ngầm trên vùng biển Kiên Giang.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: dải đá ngầm trên vùng biển Kiên Giang.

KGG – 03 – 2021

Vùng biển: Kiên Giang.

Căn cứ Văn bản số 5262/TM-HHBĐ ngày 23/4/2021 của Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân về việc phát hiện chướng ngại vật hàng hải mới tại vùng biển Kiên Giang và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là dải đá ngầm có các đặc điểm sau:

- Vị trí: nằm ở phía Đông hòn Thầy Bói, phía Tây mũi Gành Dầu, đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, tại vị trí có tọa độ địa lý như sau:

Tên vị trí Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tọa độ trung tâm gần đúng của dải đá ngầm 10021’31,4”N 103049’05,0”E

 (Tọa độ trên Hệ WGS-84, do Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân cung cấp)

- Phạm vi của dải đá ngầm: kéo dài theo hướng Đông – Tây, có chiều rộng 03 liên, chiều dài 6,2 liên, độ sâu từ 1,8 m đến 4,5 m (mực nước “số 0 hải đồ”).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên vùng biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lưu ý vị trí chướng ngại vật mới phát hiện có tọa độ thông báo như trên, giữ khoảng cách an toàn.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn; Ụ nổi 8850 tấn; cầu tàu 150.000 DWT (cầu 2); cầu tàu trang trí cho tàu 70.000 DWT không tải (cầu 1) và cầu cảng bến sà lan của Tổng công ty Ba Son

Thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

Thông số độ sâu của khu nước bến phao neo và vũng quay tàu Cảng xăng dầu Vũng Rô, Tỉnh Phú Yên

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.