Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về Đáy cá trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về Đáy cá trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 42 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Báo cáo số 1108/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 26/10/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tình trạng đăng đáy cá trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 189/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 25/10/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tại khu vực đối diện phao báo hiệu hàng hải số “47” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải: Hiện nay, không còn tồn tại chướng ngại vật là Đáy cá bên trái luồng.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “62” thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”, “NK” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 và Nam Khánh 26 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn