Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến sà lan tại nhà máy đóng tàu Ba Son mới Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến sà lan tại nhà máy đóng tàu Ba Son mới Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 16 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 109/ĐĐN/2016 ngày 29/3/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến sà lan tại nhà máy đóng tàu Ba Son mới Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Báo cáo kết quả khảo sát định hình số 271/BC-XNKSHHMN ngày 29/3/2016 kèm theo các bình đồ độ sâu ký hiệu SLBASON_1603 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQBASON_1603 tỷ lệ 1/500 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến sà lan, có độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” và được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A5 10033’04,9” N 107000’52,1” E 10033’01,2” N 107000’58,6” E
A6’ 10033’04,3” N 107000’55,6” E 10033’06,0” N 107001’02,1” E
A7’ 10033’02,5” N 107000’55,2” E 10032’58,8” N 107001’01,7” E
A8 10033’03,1” N 107000’51,7” E 10032’59,4” N 107000’58,2” E
  • Độ sâu đạt từ 3,7m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (Tiếp giáp với khu nước trước bến sà lan) có độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” và được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A7’ 10033’02,5” N 107000’55,2” E 10032’58,8” N 107001’01,7” E
A8 10033’03,1” N 107000’51,7” E 10032’59,4” N 107000’58,2” E
A9 10033’02,2” N 107000’50,4” E 10032’58,5” N 107000’56,9” E
A10 10032’59,1” N 107000’57,2” E 10032’55,4” N 107001’3,7” E
A11 10032’58,9” N 107000’57,9” E 10032’55,2” N 107001’04,4” E

- Độ sâu đạt từ 8,4m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước bến sà lan tại nhà máy đóng tàu Ba Son mới Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” phục vụ thi công Bến phao BP5 trên sông Gò Gia

Về Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến phao neo đậu tàu trên sông Soài Rạp của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu