Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước bến 30.000DWT – Cảng Gò Dầu B

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước bến 30.000DWT – Cảng Gò Dầu B

VTU – 65 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 689/CĐN-KTCT ngày 14/9/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến 30.000DWT-Cảng Gò Dầu B và Báo cáo số 876/BC-XNKSHHMN ngày 14/9/2015 và bình đồ độ sâu ký hiệu GDB_1508 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.GDB_1508 tỷ lệ 1/1000 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 30.000DWT - Cảng Gò Dầu B được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10039’02,2” N 107000’45,9” E 10038’58,5” N 107000’52,4” E
N2 10039’08,4” N 107000’50,7” E 10039’04,7” N 107000’57,2” E
N3 10039’10,1” N 107000’50,4” E 10039’06,4” N 107000’56,9” E
N4 10039’01,9” N 107000’44,2” E 10038’58,2” N 107000’50,7” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 12,2m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (Tiếp giáp với khu nước trước bến 30.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N3 10039’10,1” N 107000’50,4” E 10039’06,4” N 107000’56,9” E
N4 10039’01,9” N 107000’44,2” E 10038’58,2” N 107000’50,7” E
N5 10039’01,8” N 107000’43,1” E 10038’58,1” N 107000’49,6” E
N6 10039’07,9” N 107000’45,0” E 10039’04,2” N 107000’51,5” E
N7 10039’13,6” N 107000’49,5” E 10039’09,9” N 107000’56,0” E
N8 10039’13,9” N 107000’49,9” E 10039’10,2” N 107000’56,4” E

– Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9,8m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước bến 30.000DWT- Cảng Gò Dầu B được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng ELFGAZ Sài Gòn của Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149