Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

TVH – 06 – 2013

– Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

– Tên luồng: Luồng Định An – Cần Thơ.

– Đoạn luồng: Từ phao “0” đến phao số “16”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100 mét đoạn từ phao số “0” đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ, được hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số 0 Hải đồ như sau:

– Đoạn luồng có độ sâu nhỏ hơn 3,0 mét kéo dài từ hạ lưu phao số “11” – 1.400 mét đến thượng lưu phao số “11” + 1.700 mét, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,8 mét xuất hiện rải rác. Dọc theo trục luồng của đoạn này, độ sâu đạt từ 3,0 mét trở lên.

– Ngoài đoạn cạn trên, độ sâu đáy luồng từ phao số “0”  đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ đạt từ 3,0 mét trở lên

(Theo bộ bình đồ độ sâu có ký hiệu từ CĐA_1306_01 đến CĐA_1306_09, tỷ lệ 1/2.000, thực hiện tháng 06/2013)./.


Những thông báo khác

Về độ sâu luồng vào nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hồ Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An