Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

HCM – 24 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 44/VK-TM ngày 11/6/2018 của Kho VK 102/Cục hậu cần/Quân khu 7 về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 5.27.1/BCKS-QMC-2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ BV01 đến BV04, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng kho Xăng dầu VK 102/Quân khu 7, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 10041’02,2” N 106050’57,6” E 10040’58,5” N 106051’04,0” E
T2 10040’57,0” N 106045’34,9” E 10040’53,3” N 106045’41,4” E
T3 10040’57,5” N 106045’36,4” E 10040’53,8” N 106045’42,9” E
T8 10041’04,6” N 106045’29,1” E 10041’00,9” N 106045’35,6” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính D=340m, tâm “VQ” tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“VQ” 10041’04,7” N 106045’36,4” E 10041’01,0” N 106045’42,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp với luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T3 10040’57,5” N 106045’36,4” E 10040’53,8” N 106045’42,9” E
T4 10040’57,9” N 106045’37,4” E 10040’54,2” N 106045’43,9” E
T5 10041’07,5” N 106045’46,9” E 10041’03,8” N 106045’53,4” E
T6 10041’15,5” N 106045’39,2” E 10041’11,8” N 106045’45,7” E
T7 10041’05,6” N 106045’29,4” E 10041’01,9” N 106045’35,9” E
T8 10041’04,6” N 106045’29,1” E 10041’00,9” N 106045’35,6” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,6m.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

Kéo giàn khoan ĐH-01 từ cảng Dung Quất, Quảng Ngãi đến lô 05.1a (mỏ Đại Hùng), ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu