Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

CTH – 02 – 2018

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1688/ CV-DK-VTXDCB  ngày 31/7/2018 (đơn đề nghị đến ngày 08/8/2018)của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng Trà Nóc II của SaiGon Petro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II 15.000DWT của SaiGon Petro, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10007’15,00”N 105041’41,30”E 10007’11,35”N 105041’47,73”E
B 10007’11,30”N 105041’46,70”E 10007’07,65”N 105041’53,12”E
C 10007’12,40”N 105041’49,00”E 10007’08,75”N 105041’55,42”E
D 10007’17,60”N 105041’41,60”E 10007’13,95”N 105041’48,02”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 5,54m trở lên.

Số liệu đo sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu TN-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro)./.


Những thông báo khác

Độ sâu khu Chuyển tải số 1 tại Ninh Chữ và luồng chạy tàu từ vị trí đón trả hoa tiêu đến khu chuyển tải tỉnh Ninh Thuận

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước Bến cảng Hyosung Vina Chemicals của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

Thi công nạo vét mở rộng luồng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp