Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên
tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

VTU – 42 – 2015

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 510/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 25/6/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu PS DIAMOND đã được di dời ra khỏi hiện trường khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” + 600m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 114/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/6/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến ca nô Quận 7 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình tại khu vực mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, lô HĐDK 05-1b&05-1c

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T7” phục vụ khoan khảo sát địa chất xây dựng cầu Cần Giờ