Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên
tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

VTU – 42 – 2015

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 510/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 25/6/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu PS DIAMOND đã được di dời ra khỏi hiện trường khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” + 600m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 114/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/6/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “7”, “8”, “10”, “11” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề)