Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

HCM –  64 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 01/VP/CV nhận ngày 14/12/2016 của Công ty TNHH Vopak Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 12/2016/KSĐH và bình đồ đo sâu ký hiệu VOPAK_1612 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH khảo sát Phú An đo đạc và hoàn thành tháng 12 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vopak, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A 10038’00,5” N 106049’19,1” E 10037’56,8” N 106049’25,5” E
B 10038’05,6” N 106049’14,3” E 10038’01,9” N 106049’20,8” E
C 10038’05,9” N 106049’06,5” E 10038’02,3” N 106049’13,0” E
D 10037’58,0” N 106049’13,7” E 10037’54,3” N 106049’20,2” E
E 10037’53,1” N 106049’18,8” E 10037’49,4” N 106049’25,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 9,0m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “55” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam