Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

 TGG  – 03 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Tiền Giang

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Sông Tiền

- Tọa độ địa lý:

Tên Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Trạm điều tiết 10°17’12,3” N 106°37’41,1” E 10°17’08,6” N 106°37’47,6” E

Căn cứ Văn bản số 769/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 14/6/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều tiết bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công đường ống nước băng qua luồng hàng hải Sông Tiền,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang chấm dứt kể từ ngày 15/6/2016.

Thông báo hàng hải số 76/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/4/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng sông Dinh

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “S1” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” phục vụ thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp