Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 01 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu: “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HC1” 10009’09,9” N 104035’53,4” E 10009’06,2” N 104035’59,9” E
“HC2” 10009’01,9” N 104035’22,4” E 10008’58,3” N 104035’28,9” E
“HC3” 10003’11,6” N 104032’34,8” E 10003’08,0” N 104032’41,3” E
“HC4” 10002’38,4” N 104032’57,4” E 10002’34,8” N 104033’03,8” E

Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ văn bản số 4113/ĐĐN-PCKG ngày 30/12/2016 của Công ty Điện lực Kiên Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/12/2016.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 17/03/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm