Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

 KGG – TG – 01 – 2014

– Vùng biển: Kiên Giang

– Tên báo hiệu: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”.

– Vị trí: vùng nước khu vực thi công Dự án xây dựng đê chắn sóng Dương Đông,  huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“DĐ1”

10013’05.2” N

103057’10.0” E

10013’01.6” N

103057’16.5” E

“DĐ2”

10013’08.9” N

103057’02.9” E

10013’05.3” N

103057’09.4” E

“DĐ3”

10013’15.4” N

103057’02.0” E

10013’11.5” N

103057’08.5” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số: 07/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 02/01/2014 V/v thu hồi các báo hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3” từ ngày 01/01/2014.

Thông báo hàng hải số: 92/TBHH- CTBĐATHHMN, ngày 18/4/2011 hết hiệu lực./.


 


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến 6.500DWT (B1), bến 12.000DWT (B2) và bến 15.000DWT (B3) – Cảng Gò Dầu B

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp