Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

TVH – 31 – 2016

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh

Tên báo hiệu: “DH2”

Tọa độ địa lý

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“DH2” 09032’45,04” N 106032’49,17” E 09032’41,34” N 106032’55,57” E

Tác dụng: Báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung từ cao độ -6,5m(CD) xuống cao độ -9,5m(CD) thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh.

Căn cứ văn bản số 718/CTBĐATHHTNB-KT ngày 28/9/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao BHHH “DH2” phục vụ thi công nạo vét phần luồng chung cho luồng cho tàu trọng tải lớn vào Sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh chấm dứt hoạt động kể từ ngày 29/09/2016.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến neo đậu sà làn dầu 1.000 DWT

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp