Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – TG – 02 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“K1” 10°21’08,8” N 106°21’37,4” E 10°21’05,1” N 106°21’43,9” E
“K2” 10°20’57,0” N 106°20’57,0” E 10°20’53,3” N 106°21’03,5” E
“K3” 10°20’43,4” N 106°20’05,6” E 10°20’39,7” N 106°20’12,1” E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công công trình Đường – Kè Sông Tiền.

Căn cứ Đơn đề nghị số 830/ĐĐN-CTBĐATHHĐNB ngày 14/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên Sông Tiền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên Sông Tiền chấm dứt hoạt động từ ngày 14/10/2015./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh