Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

VTU – TG – 29 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “B2”, “TH1”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B2” 10°35’26,8” N 107°01’33,9” E 10°35’23,1” N 107°01’40,4” E
“TH1” 10035’26,9” N 107001’33,4” E 10035’23,2” N 107001’39,8” E

Căn cứ báo cáo số 167/CV ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “B2” tại cảng Bà Rịa Serece,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Baria Serece: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B2” chấm dứt hoạt động từ ngày 12/5/2016.

Bổ sung đặc tính báo hiệu khu vực thi công xây dựng cảng Baria Serece cho phao báo hiệu hàng hải “TH1” giới hạn khu vực thi công dự án cảng Quốc tế Thị Vải – giai đoạn 1.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước khu neo đậu cho tàu chờ đợi cầu, đợi luồng tại Vĩnh Tân – Bình Thuận

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014