Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 12 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“A1” 11°17’45,6” N 108°47’46,1” E 11°17’41,9” N 108°47’52,5” E
“A2” 11°17’53,2” N 108°47’34,4” E 11°17’49,4” N 108°47’40,8” E
“A3” 11°17’55,8” N 108°47’48,3” E 11°17’52,1” N 108°47’54,7” E

Căn cứ văn bản số 550/CTBĐATHHNTB-KT ngày 18/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1″, “A2″, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động từ ngày 18/7/2017.

Thông báo hàng hải số 87/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến số 2 của Cảng tổng hợp Cái Mép

Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore trên Sông Dinh

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”, “NK” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 và Nam Khánh 26 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn