Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

TVH – TG – 16 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“DH1” 09031’26,26” N 106034’21,29” E 09031’22,56” N 106034’27,69” E
“DH3” 09033’49,23” N 106031’42,54” E 09033’45,53” N 106031’48,94” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 032/CV-PX/2017 ngày 03/10/2017 của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân về việc công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” chấm dứt hoạt động từ ngày 03/10/2017.

Thông báo hàng hải số 96/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/5/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2016 sau nạo vét.

Độ sâu vùng nước trước cảng Sanrimjohap – Vina

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH 41 và 43 luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương