Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 15 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“T1” 11014’46,5” N 108054’36,1” E 11014’42,8” N 108054’42,5” E
“T2” 11014’34,6” N 108054’04,3” E 11014’30,8” N 108054’10,8” E

Căn cứ Văn bản số VTPC1-XH-OTS-041-2017 ngày 03/11/2017 của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải khống chế vùng nước khu vực nhận chìm phục vụ nạo vét Bến chuyên dùng NMNĐ đốt than BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” chấm dứt hoạt động từ ngày 03/11/2017.

Thông báo hàng hải số 137/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/7/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng và tuyến luồng ra vào cầu cảng Ninh Chữ- tỉnh Ninh Thuận.

Độ sâu vùng nước trước cảng Phú Mỹ trên sông Thị Vải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018