Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức

HCM – 07 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ công văn số 150/CVHHTPHCM-PC, ngày 05/4/2013 của Cảng vụ hàng hải Tp.HCM về việc “Đề nghị công bố Thông báo hàng hải đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu được đưa vào hoạt động chính thức với những thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian hoạt động: Bắt đầu: từ 00 giờ 00 phút, ngày 03/4/2013.

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong phạm vi khu vực VTS, trừ:

– Tàu quân sự Việt Nam.

– Tàu cá Việt Nam.

– Tàu công vụ.

3. Trung tâm điều hành hệ thống VTS gồm:

a. Trung tâm 1:

– Trụ sở: 1A Trương Đình Hợi, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

– Tên gọi: Sài Gòn VTC.

– Phạm vi điều hành: Vùng VTS 3 và vùng VTS 4.

– Kênh VHF chính thức là 09, kênh dự phòng là 14

– Số điện thoại/fax: (08).39406373.

b. Trung tâm 2:

– Trụ sở: 112 Hạ Long, thành phố Vũng Tàu.

– Tên gọi: Vũng Tàu VTC.

– Phạm vi điều hành: Vùng VTS 1 và vùng VTS 2.

– Kênh VHF chính thức là 06, kênh dự phòng là 12.

– Số điện thoại/fax: (064).3856803.

4. Phạm vi áp dụng:

Các sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu, tắc Dinh Cậu, Dừa, Ngã Bảy, vịnh Gành Rái được giới hạn như sau:

a. Ranh giới về hướng Tây Bắc là biên hạ lưu hành lang an toàn cầu Sài Gòn.

b. Ranh giới về hướng Đông Bắc là đường cắt ngang sông Đồng Nai tại mép rạch Ông Nhiêu về phía hạ lưu (trùng với kinh tuyến 106o48’18” E) và đường cắt ngang sông Đồng Nai tại mũi cù lao Ông Cồn (trùng với kinh tuyến 106o48’23” E).

c. Ranh giới về phía Đông là đường cắt ngang sông Cái Mép qua phao 21 (trùng với đường vĩ tuyến 10o30’10” N) và đường cắt ngang đăng tiêu Cao Thắng (trùng với đường kinh tuyến 107o03’20,4” E).

d. Ranh giới về phía biển là cung tròn có bán kính 12 hải lý tính từ Hải đăng Vũng Tàu.

e. Ranh giới cửa nhánh sông, cửa rạch vào các sông được giới hạn bởi đoạn thẳng nối 02 điểm bờ nhô ra xa nhất ở cửa nhánh sông, cửa rạch đó.

5. Vùng VTS:

– Vùng VTS1: là khu vực được xác định từ cung tròn có bán kính 12 hải lý, tính từ hải đăng Vũng Tàu đến vị trí đón trả hoa tiêu;

– Vùng VTS2: là khu vực được xác định từ vị trí đón trả hoa tiêu dọc theo tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đến ngang phao 14 (đường vĩ tuyến 10o31’14” N);

– Vùng VTS3: là khu vực được xác định từ ngang phao 14 dọc theo các sông Ngã Bảy, Sông Dừa, Tắc Dinh Cậu, Lòng Tàu đến vị trí ngã ba giao cắt các sông Soài Rạp, Nhà Bè, Lòng tàu ngang phao 58 (đường vĩ tuyến 10o43’30” N);

– Vùng VTS4: là khu vực được xác định từ ngã ba giao cắt các sông Soài Rạp, Nhà Bè, Lòng Tàu ngang phao 58 dọc theo các sông Nhà Bè, Đồng Nai, Sài Gòn đến ranh giới về phía Tây Bắc, Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động trong khu vực VTS được giới hạn như trên lưu ý:

–  Duy trì liên lạc với các Trung tâm VTS trên các kênh VHF.

–  Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không được làm ảnh hưởng tới hoạt động của Trung tâm VTS trên các kênh chính thức.

–  Thông tin chi tiết liên hệ với Trung tâm VTS hoặc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể

–  Thông báo hàng hải số 47/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/4/2012 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

Thông số độ sâu khu nước trước bến cảng Nha Trang

Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Đề Gi

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn.