Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 16 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 224/BC-MSCES, ngày 04/5/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay ghe gỗ LA 02406 chở khoảng 40 tấn đá bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, nằm phía trái luồng, gây ảnh hưởng tới luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực ghe gỗ LA 02406 bị chìm trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “5”, luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn