Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm

trên luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 12 – 2016

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Báo cáo số 63/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 26/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, Sà lan SG 7140 đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực bị sự cố, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai.

Thông báo hàng hải số 16/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/01/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về việc sửa chữa tuyến cáp APG trong vùng biển Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận