Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

VTU  – 34 – 2016.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 846/KĐN-P.KTSX ngày 15/6/2016 của Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ về việc công bố thông báo hàng hải khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ tiến hành khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016 bằng tàu DP2-Bình Minh, cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu DP2-Bình Minh như sau:

- Tên tàu: DP2-Bình Minh.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 61,0m; rộng 14,95m.

- Hô hiệu: 3WKE.

- Số IMO: 9268447.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến 60 ngày, bắt đầu từ ngày 04/7/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu khảo sát có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ.


Những thông báo khác

Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “57” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại