Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí và các thiết bị tại Lô 15-1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí và các thiết bị tại Lô 15-1

VTU – 46 – 2016

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1371/OPE-16 ngày 09/8/2016 của Công ty Liên danh điều hành Cửu Long về việc công bố thông báo hàng hải lắp đặt giàn khai thác dầu khí và các thiết bị tại Lô 15-1, ngoài khơi Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên danh điều hành Cửu Long sẽ tiến hành lắp đặt giàn khai thác dầu khí và các thiết bị tại Lô 15-1, ngoài khơi Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Vị trí lắp đặt có tọa độ:
Tên kết cấu

chân đế

Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
ST-LQ 10012’35,3” N 108020’56,3’’E

( Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên danh điều hành Cửu Long cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của kết cấu chân đế và các phương tiện lắp đặt như sau:
  2. a) Chân đế ST-LQ:

- Loại giàn: Giàn quản lý đầu giếng cố định kết cấu thép.

- Kích thước đáy chân đế của giàn khai thác ST-LQ: 30m x 30m.

- Cao độ của điểm cao nhất tính từ mặt nước biển: 15m.

- Màu sắc: Phần nổi trên mặt nước biển sơn màu vàng.

- Ban đêm có đèn tín hiệu hàng hải theo quy định.

  1. b) Phương tiện tham gia lắp đặt:

- Tàu cẩu: LTS 3000.

- Kích thước: 160,7m x 37,8m.

- Màu sắc: Phần nổi lên mặt nước màu đỏ, cần cẩu sơn màu đỏ, sân bay trực thăng và khu nhà ở, ca bin sơn màu trắng.

- Sà lan hạ thủy chân đế, vận chuyển cọc và bến tàu – Eastern Constellation, kích thước: 100,65m x 36,6m.

- Tàu hỗ trợ: tàu kéo, tàu thả neo, tàu Hải quân, tàu dịch vụ hậu cần…

- Ban đêm có tín hiệu hàng hải theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: từ ngày 20/8/2016 đến hết ngày 15/9/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa khu vực lắp đặt và các phương tiện tham gia lắp đặt giàn khai thác dầu khí có đặc điểm nhận dạng và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên danh điều hành Cửu Long.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” thuộc dự án Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (Giai đoạn 2)

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phú Quý – tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải