Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc lắp đặt giàn khoan khai thác dầu khí tại lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc lắp đặt giàn khoan khai thác dầu khí tại lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

VTU  –  52 – 2016

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản 1523/OPE-16 ngày 12/9/2016 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long về việc lắp đặt giàn khoan khai thác dầu khí tại lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo lịch lắp đặt giàn khoan khai thác dầu khí tại lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan.
Tên kết cấu Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Giàn ST-PIP 10012’38,4”N 108020’54,3″E
Giàn ST-LQ 10012’35,3”N 108020’56,3″E

(hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long cung cấp)

  1. Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 12/9/2016 đến ngày 30/11/2016.
  2. Đặc điểm nhận dạng của kết cấu chân đế và phương tiện lắp đặt như sau:

3.1 Giàn ST-PIP:

- Tên giàn khoan: ST-PIP.

- Loại giàn:           Giàn nhà ở cố định kết cấu thép.

- Màu sắc:            Vàng, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn theo quy định.

3.2 Giàn ST-LQ:

- Tên giàn khoan: ST-LQ.

- Loại giàn:           Giàn khai thác và nén khí cố định kết cấu thép.

- Màu sắc:            Vàng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn theo quy định.

3.3 Phương tiện lắp đặt:

- Tên tàu tự nâng nhà ở: Milaha Explorer.

- Màu sắc:                      Đỏ, trắng, vàng.

- Tên sà lan nhà ở:                   Natuna.

- Màu sắc:                      Trắng, vàng, đen.

- Tàu hộ trợ:                            Tàu kéo, tàu thả neo, tàu Hải quân, tàu dịch vụ hậu cần.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “70” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè