Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động: phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  191/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động: phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên

PYN – TG – 03 – 2021

Vùng biển: tỉnh Phú Yên.

Tên báo hiệu: phao “BC”.

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
13021’14,7”N 109018’39,5”E 13021’11,0”N 109018’46,0”E

 

Căn cứ các Báo cáo số 573A/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 14/7/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao “BC” báo hiệu khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa tỉnh Phú Yên; số 858/BCP-XNKSHHMN ngày 14/7/2021 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên đã được phục hồi hoạt động với các đặc tính như sau:

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Bắc, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu.

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:          2,0m.

- Hình dạng:            Hình tháp lưới.

- Màu sắc:               Nửa phía trên màu đen, nửa phía dưới màu vàng.

- Dấu hiệu đỉnh:      Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng lên trên.

- Số hiệu:                Chữ “BC” màu trắng.

- Tầm nhìn địa lý (hải lý): 1,5 ≤ R ≤1,8.

- Tầm hiệu lực:        1,5 hải lý.

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp đơn nhanh chu kỳ 1 giây.

- Tầm hiệu lực:        02 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên vùng biển tỉnh Phú Yên khi đi qua khu vực có báo hiệu hàng hải nêu trên căn cứ Thông báo hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông báo hàng hải số 180/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 30/6/2021 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHToàn

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BH 01”, “BH 02” phục vụ thi công xây dựng dự án khu bến cảng tổng hợp Định An

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về việc lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi Nam Việt Nam

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai