Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 11 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

        Căn cứ Báo cáo số 294/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 19/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan số hiệu TG – 14139 bị chìm tại khu vực phao số 77 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Biên bản hiện trường ngày 19/4/2018 của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 01 giờ 40 phút, ngày 19/4/2018 sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và nằm trong luồng hàng hải về phía trái, tọa độ tương đối định vị tại hiện trường do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp như sau:

Tên tàu Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TG – 14139 10044’50,5” N 106044’38,0” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành di dời tàu EMINENCE bị mắc cạn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp về vị trí neo đậu an toàn

Thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh (Trạm Nghiền Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa)

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết.

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4” thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận