Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – 01 – 2019

  • Vùng biển: tỉnh Tiền Giang
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền

        Căn cứ các Báo cáo số 10/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 05/01/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan TG15999 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số 55 luồng hàng hải Sông Tiền; số 16/PC08 ngày 04/01/2019 của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang về việc tai nạn giao thông đường thủy trên tuyến sông Tiền,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 04/01/2019 sà lan TG15999 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “55” trên luồng hàng hải Sông Tiền, cách phao báo hiệu hàng hải số “55” khoảng 710m về phía hạ lưu. Vị trí hiện nay của sà lan cách biên luồng phải khoảng 33m, nằm trong luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên tàu Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TG15999 10020’01,8” N 106024’28,4” E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành hải ra vào tuyến luồng hàng hải Sông Tiền đi cách xa sà lan TG15999 bị chìm tại khu vực ở trên, lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Thiết lập mới tiêu báo hiệu hàng hải “LB5” thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô dầu khí 11-2/11

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn