Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm

trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HCM – 50 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Báo cáo số 956/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 01/12/2015 của công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm tại khu vực phao số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 01/12/2015 tàu kéo TV2177 và sà lan SL4498 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, cách phao báo hiệu hàng hải số “58” khoảng 550m về phía hạ lưu, cách biên luồng bên trái khoảng 160m về phía bờ sông xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ và nằm ngoài luồng hàng hải.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành hải ra vào tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm tại khu vực ở trên, lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng kho Xăng dầu VK102/Quân khu 7

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng PV Shipyard

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải