Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

KHA – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa

        Căn cứ Văn bản số 339/CVHHNT-TTATAN ngày 02/4/2018 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Biên bản thống nhất vị trí tàu Minh Dương 8888 bị chìm, ngày 17/4/2018;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Tàu Minh Dương 8888 bị sự cố nước vào hầm máy và chìm hoàn toàn tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên Tàu Hệ tọa độ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Minh Dương 8888 11059,5638’N 109018,4218’E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Bãi Vòng của Công ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 80.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ