Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 63 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

   Căn cứ Báo cáo số 1087/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 21/10/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu và xác nhận tai nạn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

        Vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 21/10/2017 tàu Quang Trung 05 bị chìm tại khu vực Tổng kho xăng dầu Nhà Bè trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, nằm ngoài luồng hàng hải về phía trái luồng khoảng 200m và tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên tàu Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Quang Trung 05 10041’48,9” N 106045’00,0” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực có toạ độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Về thông số kỹ thuật của 02 vùng đón trả hoa tiêu kết hợp vùng kiểm dịch cảng biển An Thới – Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “52”, “53” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “3” tại đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải