Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “55” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “55” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

VTU – TG – 85 – 2015

Vùng biển:              Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:              Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:         Phao báo hiệu hàng hải số “55”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “55” 10039’08,3” N 107000’45,9’ E 10039’04,6” N 107000’52,4’ E

Căn cứ báo cáo số 842/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 18/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành dịch phao báo hiệu hàng hải số “55” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và báo cáo tọa độ số 1013/BCP-XNKSHHMN ngày 17/10/2015 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về báo cáo tọa độ của phao báo hiệu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “55” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã được điều chỉnh tới vị trí mới chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “55” 10°39’50,6” N 107°00’27,9” E 10°39’47,0” N 107°00’34,3” E
  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “55” không thay đổi./.

Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc tàu Filippo Brunelleschi hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000 DWT cảng Dầu Thực Vật Nhà Bè