Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

HCM – 15 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị SMCC4JO/J3/5/L-16-08 ngày 29/01/2016 của Liên danh nhà thầu SUMITOMO & CIENCO 4 về việc công bố thông báo hàng hải thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành, cụ thể như sau:

 1. Thi công đóng cọc trụ P15:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P15-CL 10039’50,1” N 106047’37,4” E 10039’46,4” N 106047’43,9” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P15)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           80m.

 • Thời gian thi công: 135 ngày (dự kiến bắt đầu từ 01/02/2016 đến 15/06/2016)
 1. Thi công đóng cọc trụ P16:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P16-CL 10039’56,9” N 106047’44,5” E 10039’53,2” N 106047’51,0” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P16)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           70m.

 • Thời gian thi công: 106 ngày (dự kiến bắt đầu từ 16/06/2016 đến 30/09/2016).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công được giới hạn như trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết hoặc những thay đổi sẽ được cập nhật trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

Về việc tàu FILIPPO BRUNELLESCHI hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS12÷AS17) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu