Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công Gói thầu 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công Gói thầu 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

            TVH-11-2016

Vùng biển: Trà Vinh.

Căn cứ Đơn đề nghị công bố Thông báo hàng hải số 409/BQLDAHH-QLDA2, ngày 26/4/2016 Về việc: công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình trên đoạn luồng sông Hậu của Ban Quản lý dự án hàng hải và các hồ sơ tài liệu kèm theo;

Căn cứ Văn bản số 197/CVHHCT-AT&TTHH, ngày 01/4/2016 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc gia hạn Phương án bảo đảm an toàn hàng hải thi công gói 11 đoạn sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Ban Quản lý dự án hàng hải tổ chức thi công Gói thầu số 11: nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với các nội dung sau:

1- Phạm vi khu vực thi công:

Vùng nước thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (Kênh Quan Chánh Bố) từ km 0+000 đến km 12+000.

2- Phương tiện thi công:

STT Tên phương tiện Đặc tính kỹ thuật
1 Long Châu Tàu hút bụng tự hành
2 SG.3284 Tàu đặt cẩu
3 SG.5768 Tàu đặt cẩu
4 LA.05766 Tàu kéo 350CV
5 SG.6506 Tàu kéo 290CV
6 SG.5670 Xà lan 1.000T
7 SG.2565 Xà lan 700T
8 SG.5328 Xà lan 1.400T

3- Thời gian thi công:

Dự kiến đến hết ngày 30/6/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và trên vùng nước Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố) khi đi qua khu vực thi công và phương tiện thi công có đặc điểm nêu trên lưu ý tăng cường cảnh giới, thực hiện các biện pháp tránh va, đảm bảo thông tin liên lạc .


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “37A”, “39A”, “44A” thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “9” luồng hàng hải Sông Dừa

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước