Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

 KGG – 02 – 2013

– Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

– Tên luồng: Luồng vào cảng Bãi Vòng.

Căn cứ Công văn số 246/CVHHKH-AT&TTHH, ngày 21/6/2013 của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang về việc Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải khi thi công lắp đặt hệ thống Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 03/7/2013, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ sẽ thực hiện công tác thay thả Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc.

1. Phương tiện tham gia thi công: Tàu thả phao VT-0311.

2. Thời gian thi công: Dự kiến 05 ngày bắt đầu từ ngày 03/7/2013 (hoạt động 24/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc tại khu vực thi công lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc hoàn thành trục vớt tàu BẠCH ĐẰNG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận