Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

HCM – 30-2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Tổng công ty Xây dựng đường thủy (VINAWACO) – Công ty TNHH Trục vớt Song Thương dự kiến sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước với chi tiết như nhau:

  1. Phương tiện thi công gồm: Tàu cuốc một gàu ngoạm, sà lan xả đáy, tàu kéo.
  2. Vị trí đổ đất: Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
  3. Khu vực nạo vét:

– Khu vực 1:    Đoạn từ thượng lưu Phao “8” + 200m đến Phao “10”, luồng Soài Rạp – Hiệp Phước (đoạn Hiệp Phước).

– Khu vực 2:    Đoạn từ thượng lưu Phao “2” + 500m đến hạ lưu Phao “2” – 900m, luồng Soài Rạp – Hiệp Phước (đoạn Hiệp Phước).

  1. Thời gian thi công: dự kiến 40 ngày bắt đầu từ ngày 08/11/2013 (hoạt động 24/24h trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với lực lượng điều tiết ngoài hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét khu nước trước bến, vũng quay tàu, xây dựng bến cầu tàu Cảng thủy nội địa Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh