Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – TG – 94 – 2015

Vùng biển:          Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:      Phao “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 909/2015/CV ngày 14/12/2015 của Công ty TNHH Đầu tư TMDVXNK Hoàng Minh về việc công bố hoạt động của 05 phao “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 05 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“GR1” 10021’20,0” N 107001’55,9” E 10021’16,3” N 107002’02,4” E
“GR2” 10020’56,0” N 107001’46,9” E 10020’52,3” N 107001’53,4” E
“GR3” 10020’44,0” N 107001’46,9” E 10020’40,3” N 107001’53,4” E
“GR4” 10020’43,9” N 107001’20,9” E 10020’40,2” N 107001’27,4” E
“GR5” 10021’20,0” N 107001’20,9” E 10021’16,3” N 107001’27,4” E
  • Tác dụng: Khống chế khu vực thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                 Kẻ chữ “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5”, màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 10,0 giây.

- Tầm hiệu lực ánh sáng 02 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành trình trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chú ý khi đi qua khu vực có 05 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động: phao “BC” báo hiệu khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên bị sự cố

Thiết lập 02 phao neo đậu tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Vũng Rô

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu VTU – 71 – 2015

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals