Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 53 – 2015

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:    “P1”, “P2”, “P3”, “P4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 62-2015/ĐN-SPG ngày 15/12/2015 của Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10043’52,3” N 106044’58,3” E 10043’48,6” N 106045’04,8” E
“P2” 10044’24,3” N 106045’26,1” E 10044’20,6” N 106045’32,6” E
“P3” 10044’31,4” N 106045’21,5” E 10044’27,7” N 106045’28,0” E
“P4” 10044’27,7” N 106044’43,7” E 10044’24,0” N 106044’50,4” E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn khu vực thi công xây dựng công trình kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ  “P1”, “P2”, “P3”, “P4” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý khi đi qua khu vực có 04 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Khu vực thi công công trình: Kéo Giàn khoan Ocean Quest

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng – Hiệp Phước.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh