Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng

TVH – TG – 06 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Trà Vinh.

- Tên báo hiệu:  “SM1”, “SM2”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 84/2016/CV ngày 05/3/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng chuyên dùng cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SM1” 09034’38,0” N 106032’21,2” E 09034’34,3” N 106032’27,7” E
“SM2” 09034’45,5” N 106032’05,2” E 09034’41,8” N 106032’11,7” E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:              Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “SM1”, “SM2” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành trình trên vùng biển tỉnh Trà Vinh, chú ý khi đi qua khu vực các phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn

Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “39” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng