Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM – 17 – 2014

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Soài Rạp – Hiệp Phước.

– Tên báo hiệu: Phao “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60”.

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc thiết lập, định vị tọa độ phao báo hiệu hàng hải;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải số “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” trên tuyến luồng Soài Rạp được thiết lập với các đặc tính như sau:

  1. 1.     Phao báo hiệu chuyển hướng luồng sang phải số “48”, “52”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“48”

10°34’48”2 N

106°44’42”7E

10°34’44”5 N

106°44’49”2E

“52”

10°34’51”8 N

106°45’16”8E

10°34’48”1 N

106°45’23”3E

–  Tác dụng:     Báo hiệu chuyển hướng luồng sang phải.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m;

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu đỏ, có một dải màu xanh lục ở giữa bằng 1/3 chiều cao của báo hiệu;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình trụ màu đỏ;

–    Số hiệu:      Số “48”, “52” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s.

2.  Phao báo hiệu phía phải luồng số “55”, “57”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“55”

10°36’49”5 N

106°46’16”7E

10°36’45”8 N

106°46’23”2E

“57”

10°37’03”6 N

106°46’12”6E

10°36’59”9 N

106°46’19”1E

–  Tác dụng:     Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m;

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu xanh lục;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình chóp màu xanh, đỉnh nón hướng lên trên;

–    Số hiệu:      Số “55”, “57” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s.

3.  Phao báo hiệu phía phải luồng số “58”, “60”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“60”

10°35’43”7 N

106°46’49”8E

10°35’40”0 N

106°46’56”3E

“58”

10°35’14”6 N

106°46’51”3E

10°35’10”9 N

106°46’57”8E

–  Tác dụng:     Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu đỏ;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình trụ màu đỏ;

–    Số hiệu:      Số “58”, “60” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s.

4.  Phao chuyển hướng luồng sang trái số “51”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“51”

10°35’40”6 N

106°47’00”4E

10°35’36”9 N

106°47’06”9E

–  Tác dụng:     Báo hiệu chuyển hướng luồng sang trái.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m;

–    Hình dạng:  Cần phao hình nón;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu xanh, có một dải màu đỏ ở giữa bằng 1/3 chiều cao của báo hiệu;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình nón màu xanh, đỉnh hướng lên trên;

–    Số hiệu:      Số “51” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước khi qua khu vực lưu ý các thay đổi trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T5”, “T6” thuộc dự án nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (giai đoạn 2)

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (Đoạn từ ngã ba mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8