Thứ hai, 30/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ông Đốc – tỉnh Cà Mau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 296/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ông Đốc -  tỉnh Cà Mau

CMU - TG - 03 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Ông Đốc

Căn cứ các Văn bản số 70A/CTCPXDCTHHMN ngày 24/12/2019 của Công ty Cổ phần xây dựng công trình hàng hải miền Nam và Báo cáo số 1653/BCP-XNKSHHMN ngày 23/12/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm bờ Bắc sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Màu;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ông Đốc 09o02’23,2”N 104o48’35,5”E 09o02’19,6”N 104o48’41,9”E
 • Tác dụng: Đèn báo cửa sông Ông Đốc, hỗ trợ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển tỉnh Cà Mau định hướng và xác định vị trí.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn lục giác;
 • Màu sắc: Tháp đèn màu trắng, đỏ xen kẽ theo chiều dọc;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ: 21,8m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;

+ Chiều cao công trình: 16,8m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình: 3,4m

 • Tầm nhìn địa lý: 10,0 hải lý;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 12,0 giây;

0,8s + 1,2s + 0,8s + 2,4s + 0,8s + 6,0s = 12,0s.

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 19,9m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 13,0 hải lý với hệ số truyền quang khí quyển T = 0,8.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cà Mau;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo TL10, TL11 của công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới: Độ sâu sau nạo vét của đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT