Thứ sáu, 07/08/2020

Tin tức

Tin VMS-South

Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền Nam và Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam: Đấu giá cổ phần lần 2

Thực hiện phương án thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 10 và 13/2, Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền Nam (XDCTHHMN) và Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam (TBBHHHMN) do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tổ chức đấu giá công khai cổ phần lần 2 với số lượng bán của Công ty XDCTHHMN là 271.800 cổ phần, giá khởi điểm 8.462 đồng/cổ phần, của Công ty TBBHHHMN là 472.770 cổ phần, giá khởi điểm 11.053 đồng/cổ phần.

IMG_4327

Ông Đặng Quốc Cường, GĐ Công ty CP Xây dựng Công trình hàng hải miền Nam phát biểu tại phiên đấu giá

6ad4d959863bb57910ca47e9167d9e84

Kết quả, Công ty CP XDCTHHMN bán được toàn bộ cổ phần đưa ra với giá đấu thành công cao nhất là 8.762 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 8.662 đồng/cổ phần; Công ty CP TBBHHHMN bán được 200 cổ phần với giá đấu thành công 11.053 đồng/cổ phần.

Tin: Hoàng Ánh; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Năm 2018, doanh thu của TCT Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam tăng hơn 30%

VMS-South tham dự Hội nghị IALA lần thứ 18

Chi bộ Văn phòng Tổng công ty kết nạp Đảng viên mới

VMS-South: Giao Phó Tổng giám đốc kiêm giữ chức Giám đốc Công ty BĐATHH Biển đông và Hải đảo

Ban nữ công Khối văn phòng VMS-South tổ chức họp mặt nhân ngày 8/3