Saturday, 27/11/2021

Notice to Mariners

Removing buoys “Q1”, “Q2” on Soai Rap fairway

NOTICE TO MARINERS

Ref: Removing buoys “Q1”, “Q2” on Soai Rap fairway

No. 83/TBHH-TCTBĐATHHMN dated on May 11th, 2015

HCM – 23- 2015

  • Waters area: Ho Chi Minh City
  • Fairway: Soai Rap
  • Buoy: “Q1”, “Q2”

Co-ordinates:

Buoy VN-2000 WGS-84
Latitude (φ) Longitude (λ) Latitude (φ) Longitude (λ)
“Q1” 100 38’47”3N 1060 45’37”3E 100 38’43”6N 1060 45’43”8E
“Q2” 100 39’02”4N 1060 44’30”9E 100 38’58”7N 1060 44’37”4E

VMS-South would like to inform:

- Buoy “Q1”, “Q2” on Soai Rap fairway has been removed completely since 11/5/2015.


Other notice

(Vietnamese) Thông số độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng nhà máy đóng bao trạm phân phối xi măng Xuân Thành và cảng chuyên dùng

Depth of waters common fairway in and out of Duyen Hai Power Center Wharf (boundary section P8A, T11A, T10, P7A)

The anchorage and transshipment area’s parameters at Ham Luong seaport – Ben Tre

Towing vessel EMINENCE from grounded location

(Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.