Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

KHA – 05 – 2018

Vùng biển:    Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 282/BC-XNKSHHMN, ngày 07/3/2018 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ NT_1803_01 đến NT_1803_03,  tỷ lệ 1/2000 ký hiệu CNT_1803 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Nha Trang được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải có chiều dài khoảng 11,0km, chiều rộng 200m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

- Luồng Bắc Nha Trang (từ phao số “0” đến phao số “2”) chiều dài 4,1km: độ sâu đạt từ 10,1m trở lên.

- Luồng Nam Nha Trang (từ phao số “0” đến phao số “4”) chiều dài 6,9km: độ sâu đạt từ 10,7m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Nha Trang được giới hạn hai đầu từ phao số “3” luồng Bắc Nha Trang đến phao số “4” luồng Nam Nha Trang, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 7,7m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Nha Trang đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu

Độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Phạm vi độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT thuộc PVOIL Miền Đông